"De kunst van het combineren en verbinden"

De loopbaan van René Eldering kent het volgende verloop:

 • Belangenbehartiging van en advisering aan midden- en kleinbedrijven (zowel collectief als individueel; detailhandel, horeca, dienstverlening en ambacht) op het gebied van ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en stads- en dorpsvernieuwing.

 • Adviseren en beïnvloeden van overheden, ondernemingen en organisaties op het terrein van economie en ruimtelijke ordening zodanig, dat een bijdrage geleverd wordt aan een optimaal regionaal en lokaal vestigingsklimaat en aan het versterken van de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven.

 • Het leveren van kwalitatief hoogwaardige, uitvoerbare (advies) producten voor complexe situaties op het vlak van ruimtelijke economie (met name winkelgebieden), integrale gebiedsontwikkeling en veiligheid/leefbaarheid.

 • Proces- en interim-management, regievoering in complexe, politiekgevoelige omgevingen.

 • Uitwerken van concepten voor de benutting van grond- en vastgoedposities, met als doel te komen tot de realisatie van rendabele, "gestapelde" vastgoedprojecten in bestaande binnensteden en dorpscentra. Integrale gebiedsontwikkeling: commercieel vastgoed, wonen en parkeren. Planeconomie: "tekenen en rekenen", opstellen, optimaliseren en beheren van opstalexploitaties in relatie tot grondexploitaties.

De rode draad op deze werkterreinen en in al deze rollen is steeds het centraal stellen van "mensen in hun directe werk- en woonomgeving" geweest. Vaak ging het om "ondernemers in hun vestigingsomgeving" De overheid was in ieder geval altijd partner.

In de loop van de jaren is een aanzienlijk en breed netwerk opgebouwd, waaruit opdrachtgevers kunnen putten. In dit netwerk bevinden zich professionals, die o.a. werkzaam zijn bij overheden op alle niveaus, projectontwikkelaars, adviesbureaus en woningcorporaties.

Op basis van de aanwezige kennis en ervaring bestaat er de overtuiging, dat inhoudelijke probleemoplossing (of advisering) gecombineerd met de juiste inrichting van het proces/project een duurzamere bijdrage levert.

Voor een willekeurige greep uit mijn projecten klik hier.
Speciale aandacht voor het bijzondere project "Stadsmarinier", in opdracht van het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Rotterdam.

René Eldering heeft in de afgelopen 25 jaar opdrachten volbracht in o.a. Albrandswaard, Amsterdam, Apeldoorn, Barendrecht, Bergeijk, Best, Dordrecht, Drimmelen, Eindhoven, Helmond, Hendrik Ido Ambacht, Hengelo, ’s Hertogenbosch, Middelburg, Moerdijk, Molenlanden, Molenwaard, Muiden, Nieuwegein, Oosterhout, Purmerend, Ridderkerk, Roelofarendsveen, Roosendaal, Rotterdam, Schagen, Schiedam, Teylingen, Tilburg, Valkenswaard, Venray, Woensdrecht, Zwijndrecht en in de regio West-Friesland.

Eldering Management & Consultancy brengt een prettige hoeveelheid kennis en ervaring mee.

 • Kennis van de gemeentelijke organisatie, de cultuur en haar werk- en besluitvormingsprocessen, van binnen en van buiten.
 • Ervaring met projectleiding en projectmanagement in complexe omgevingen.
 • Tot op grootstedelijk niveau ervaring als directe (1-op-1) adviseur, gesprekspartner, presentator, ondersteuner en sparringpartner van directie en bestuur (Burgemeester, Wethouders).
 • In staat om tegelijkertijd op verschillende niveaus te acteren: van het niveau van de individuele ondernemer / eigenaar tot het niveau van directie c.q. College van Burgemeester en Wethouders.
 • Coachend, enthousiasmerend en aansturend leiding gegeven aan afdelingen en teams.
 • Expert in het organiseren van resultaatgerichte samenwerking.

Werken met Eldering Management & Consultancy betekent daarom:

 • Maatwerk: door ervaring in advisering en project-/procesmanagement valt een optimale mix op maat aan te bieden, waardoor de praktische haalbaarheid en uitvoerbaarheid geoptimaliseerd wordt.
 • Een persoonlijke relatie in plaats van een relatie met een bureau.
 • Inzet, deskundigheid en bevlogenheid als standaardingrediënten.
 • Enthousiasme, overtuigings- en doorzettingskracht als instrumenten.
 • Streven naar een hoog ambitieniveau met een gezond realiteitsbesef.
 • Uitstekende antenne voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen op alle overheidsniveaus.
 • Een sterk ontwikkeld strategisch denk- en werkniveau.
 • Ervaring met groepsdynamische processen.
 • Draagvlak "verdienen", uitbouwen en behouden.
 • Actieve expansie en actief beheer van het relatienetwerk, zowel in algemene zin als voor de opdracht.
 • Verbindende èn bindende bruggenbouwer.
 • Onderhandelaar, coördinator en communicator.